Biruni Üniversitesi Teknokent, Protokol Yolu No:45 10. Yıl Cd. 34010 Zeytinburnu/İstanbul +90 212 211 11 69 [email protected]

U-ETDS Bilgilendirme

U-ETDS, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde taşımacılık faaliyeti gösteren firmaların taşıdıkları eşya, kargo ve yolcu hareketlerinin elektronik olarak gerçek zamanlı takibi, değerlendirilmesi ve denetimi imkanlarının sağlanacağı bir sistemdir.


Yönetmeliğin "Yetki Belgesi Sahiplerinin Ortak Yükümlülükleri" başlıklı 40. maddesinin "Yetki belgesi sahipleri, sayısal takograf kullanılması zorunlu olan ve yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtları için sayısal takograf ünitelerindeki verileri, taşıtların trafiğe çıktığı tarihten itibaren aylık dönemler halinde elektronik ortamda arşivlemek ve bu veriyi takip eden ay Bakanlıkça belirlenen kart verme otoritesine göndermek zorundadır. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine her taşıt için 2 uyarma verilir." şeklindeki 31. fıkrasında belirtilen hükümlere uyma zorunluluğu uluslararası taşıma yapan yetki belgesi sahipleri için 01 Ocak 2021 tarihine kadar, yurt içi taşıma yapan yetki belgesi sahipleri için ise 01 Ocak 2024 tarihine kadar ertelenmişti.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerinden alınan son bilgilere istinaden TIO Yetki Belgesi’ne sahip (R1 ve R2 Yetki Belgeleri dahil) firmaların U-ETDS'ye giriş yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde bildirildiği üzere C1, C2, L1, L2, N1, N2 yetki belgesi sahipleri ile K türü yetki belgesine sahip firmalar U-ETDS’ye giriş yapmakla yükümlüdür.

Boran

Contact Info

Address:
Biruni Üniversitesi Teknokent,  Protokol Yolu No:45 10. Yıl Cd. 34010 Zeytinburnu/İstanbul

Phone:
+90 212 211 11 69

Email:
[email protected]