Biruni Üniversitesi Teknokent, Protokol Yolu No:45 10. Yıl Cd. 34010 Zeytinburnu/İstanbul +90 212 211 11 69 [email protected]

Ek-80 Stok Takip Sistemi

Antrepo'da stok kayıtlarının "Kalem Bazında" tutulması ile ilgili T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından "Ek-80 Stok Takip Sistemi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 01/Ağustos /2017 tarihli ve 30141 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan Gümrük Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin 26. maddesi ile Antrepo açma ve işletme iznine ilişkin aranacak şart ve nitelikler Ek-80'de yeniden düzenlenmiştir. Ek-80'de belirtildiği üzere 01/Ocak/2018 tarihi itibarı ile antrepo işleticileri tarafından antrepo stok kayıtlarının "Ek-83 Antrepo İşleticilerince Tutulacak Antrepo Stok Defteri Tablosu" ndaki bilgileri içerecek şekilde antrepoda gerçekleşen eşya hareketlerine ilişkin verilerinin defter ortamında veya elektronik ortamda Gümrükler Genel Müdürlüğü'nden talimat alınması durumunda tutulmasının yeterli olacağı duyrulmuştur.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün ilgili yazısını ve eklerine linklerden ulaşabilirsiniz.
Ek-80 Stok Takip Sistemi EK 1

Ek-80 Stok Takip Sistemi EK 2

Ek-80 Stok Takip Sistemi EK 3

İlgili yönetmeliğin linki için tıklayınız

 

Boran

Contact Info

Address:
Biruni Üniversitesi Teknokent,  Protokol Yolu No:45 10. Yıl Cd. 34010 Zeytinburnu/İstanbul

Phone:
+90 212 211 11 69

Email:
[email protected]